Update Project De Ooij maart 2022

Nu de coronamaatregelen bijna verdwenen zijn en de zon volop gaat schijnen, is het hoog tijd voor een update over terrein De Ooij. Zoals u weet is Schipper Bosch van plan om van het voormalige terrein van Steenfabriek De Ooij een woonwijk met natuur, cultuur en voorzieningen te maken. In dit nieuwsbericht vertellen we u wat we de afgelopen maanden hebben gedaan en wat u de komende tijd kunt verwachten. 

Gesprekken
De afgelopen maanden voerden we vele gesprekken met belanghebbenden over de uitwerking van het plan voor de herontwikkeling van het terrein. Deze gesprekken gingen o.a. over hoe auto’s in de toekomst de wijk in zullen rijden, hoe we cultuurhistorische elementen, zoals de vlamoven en de haaghut, behouden en het verbeteren van de ecologische verbinding.

Stedenbouwkundig plan
De input uit deze gesprekken hebben we gebruikt voor de uitwerking van het stedenbouwkundig plan. In het stedenbouwkundig plan staat o.a. hoe het terrein ingericht wordt, dus op welke plekken bebouwing gaat komen, hoe hoog die bebouwing is, waar wegen en paden lopen en wat gereserveerd wordt voor groen.

Wijziging bestemming
Om woningen te kunnen bouwen op terrein De Ooij moet de bestemming gewijzigd worden van bedrijf naar wonen. Het ontwerpbestemmingsplan – waar het stedenbouwkundig plan aan ten grondslag ligt – zal naar verwachting in mei van dit jaar ter inzage worden gelegd, samen met een beeldkwaliteitsplan. In het beeldkwaliteitsplan staan richtlijnen voor de vormgeving en architectuur van de bebouwing.

Ontmoeting op het terrein
Het stedenbouwkundig plan en het ontwerpbestemmingplan laten we uiteraard nog aan inwoners van Ooij en andere belanghebbenden zien. Dat gaan we doen in mei van dit jaar in de vorm van een rondwandeling over het terrein. Dat is tot nu toe door de coronabeperkingen niet gelukt. Nu de coronamaatregelen flink versoepeld zijn, hebben we er alle vertrouwen in dat we dit kunnen organiseren.

Tijdens deze wandeling laten we het plan zien en kunnen omwonenden en belanghebbenden in gesprek gaan met Schipper Bosch en het ontwerpteam.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op
Schipper Bosch Projecten KvK: 31032326