Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan voor de woningbouwontwikkeling aan de Erlecomsedam in Ooij (het voormalig Reomieterrein) is te bekijken via de gemeentelijke website: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-487118.html of op afspraak in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 in Groesbeek. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer H. Verouden via telefoonnummer 14 024.

Met dit bestemmingsplan wijzigen we de huidige bestemming van het terrein ‘bedrijf’ naar de bestemming ‘wonen’ en de bestemming ‘agrarisch’ naar ‘natuur’.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 16 november 2023 zes weken ter inzage, tot 28 december 2023.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op
Schipper Bosch Projecten KvK: 31032326