Projectupdate maart 2024

Stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan
In 2023 hebben we intensief gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor de invulling voor deze plek, waarin onze visie en het ruimtelijk ontwerp voor het gebied zijn vastgelegd. Dit plan vormde de basis voor het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan door de gemeente Berg en Dal, waarin regels en voorschriften zijn vastgelegd over het gebruik van de grond. Hiermee wordt onder andere de bestemming van het gebied gewijzigd naar wonen.

Inzage en zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van november 2023 tot begin januari 2024 ter inzage gelegen, waardoor omwonenden en belanghebbenden de gelegenheid kregen om een zienswijze in te dienen. Momenteel verwerkt de gemeente deze zienswijzen. Mogelijk leidt dat nog tot aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan.

Volgende stap: gemeenteraad en omgevingsvergunning
Na het verwerken van de zienswijzen wordt het (eventueel aangepaste) ontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad, die het definitieve besluit neemt over de bestemmingswijziging naar wonen. Vervolgens kunnen we de procedure voor de omgevingsvergunning starten, waarmee we toestemming vragen om te mogen bouwen op het terrein. We streven ernaar om deze procedure halverwege dit jaar in gang te zetten, zodat mogelijk in 2025 gestart kan worden met de verkoop en bouw van de woningen.

Het plan in het kort
Op het terrein komen woningen voor verschillende doelgroepen: een mix van eengezinswoningen en appartementen in verschillende groottes en prijsklassen, zowel koop, als (sociale) huur. Het wordt een groene woonwijk, met een wandel- en fietsroute waardoor het dorp Ooij met de Waal wordt verbonden. Belangrijke historische elementen, zoals de vlamoven, blijven behouden. Onze ambitie is om zoveel mogelijk duurzaam te bouwen, met gebruikmaking van materialen die al op het terrein aanwezig zijn.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op
Schipper Bosch Projecten KvK: 31032326