Ruim 200 bezoekers voor informatiewandeling

Afgelopen dinsdag 31 mei konden inwoners van Ooij en belanghebbenden het terrein van voormalig steenfabriek De Ooij bezoeken en een blik werpen op de toekomstplannen voor deze prachtige plek. Op verschillende locaties op het terrein stonden vertegenwoordigers van Schipper Bosch, meerdere adviseurs en het ontwerpteam klaar om toelichting te geven en een gesprek aan te gaan. Het was een hele waardevolle namiddag en avond.

Stedenbouwkundig plan
De afgelopen maanden is er door het hele team – in samenwerking met de gemeente Berg & Dal – hard gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor terrein De Ooij. Met diverse belanghebbenden is overleg gevoerd om het plan te verbeteren op het gebied van onder andere verkeer en parkeren, natuur en ecologie, cultuurhistorie en wonen. Ook is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt waarin de ideeën staan over de architectuur en hoe de openbare ruimte eruit gaat zien.

Toelichting plan tijdens de informatiewandeling
Dit plan is toegelicht tijdens de informatiewandeling. Na informatie over de cultuurhistorie en duurzaamheid, konden de bezoekers doorlopen naar de plek waar de landschappelijke inrichting het thema was. Daarna stond het ontwerpteam klaar bij de maquette en tot slot lichtte de ontwikkelaar nog de beoogde planning en de wijziging van het bestemmingsplan toe.

Er was veel ruimte om in gesprek te gaan met elkaar. Niet alleen met de vertegenwoordigers van het plan, maar zeker ook met elkaar. Veel bezoekers waren enthousiast over de plannen, maar natuurlijk waren er ook kritische geluiden. Omwonenden wilden weten hoe hun uitzicht verandert en anderen vroegen zich juist af hoe ze zo snel mogelijk een woning kunnen bemachtigen omdat ze blij zijn met de plannen voor de plek.

Vervolg: ontwerp bestemmingsplan ter inzage
Met de reacties van de inwoners van het dorp, de belanghebbenden en de gemeente wordt het plan verder uitgewerkt. Dit is de basis voor de verdere uitwerking van het bestemmingsplan – waarmee we de huidige bestemming ‘bedrijf’ wijzigen naar ‘wonen’ en ‘natuur’ – en in een latere fase als basis voor de bouwplannen. De ambitie is om het ontwerp bestemmingplan voor de zomer ter inzage te leggen.

Achteraf was er nog tijd om na te praten met een hapje en een drankje

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op
Schipper Bosch Projecten KvK: 31032326