Trotse nieuwe eigenaar

Ontwikkelaar en belegger Schipper Bosch heeft de koopovereenkomst getekend voor het terrein waar ooit steenfabriek De Ooij stond. Sinds de jaren zeventig was het terrein in handen van legerdump Reomie dat handelde in materiaal voor legervoertuigen. Schipper Bosch wil het terrein gaan herontwikkelen tot een unieke, groene woonwijk met respect voor de historische elementen op terrein. De plannen voor de herontwikkeling van het terrein zijn nog volop in ontwikkeling.

Haalbaarheid toetsen
Februari 2021 tekende Schipper Bosch met Reomie een intentieovereenkomst. Daarin werd afgesproken dat Schipper Bosch tot 1 juli 2021 de tijd kreeg om de haalbaarheid van het plan te te toetsen; de herontwikkeling van het bedrijventerrein naar een woonwijk met natuur, cultuur en voorzieningen.

Vertrouwen
Er volgen vele overleggen met belanghebbenden en gemeente Berg en Dal en twee online bijeenkomsten met de inwoners van het dorp Ooij. Vervolgens besluit Schipper Bosch het terrein definitief aan te kopen. Er is voldoende vertrouwen in het vervolgtraject.

Met alle input die is opgehaald kan de komende maanden het stedenbouwkundig plan worden uitgewerkt, dat nodig is voor de bestemmingswijziging van bedrijventerrein naar wonen.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op
Schipper Bosch Projecten KvK: 31032326